COM JUGAVEN ELS NOSTRES AVIS

L'escola no va arribar al Pirineu fins a mitjan segle XX. Fins aquest moment els nens aprenien a casa a través de jocs basats en l'adaptació del medi, la imitació de les actituds adultes i la subsistència.

L'adaptació al medi natural s'aprenia jugant a senglar, a caçar lloseta, a fer casetes a la muntanya, etc. La imitació del món adult també era una forma de joc i aprenentatge: jugaven a botigues, a lladres i guàrdies civils o cuidar bens. També hi havia jocs per al desenvolupament psicomotriu i altres en què s'utilitzaven petites peces d'artesania com la rodeta, el bruidor o les bitlles. Per saber més sobre com jugaven els nostres avis us recomanem una visita al Museu de Camp.

 

  

 

Top