CABALLO DE VIENTO

Equip de terapeutes, formadors, analistes i restauradors corporals que ofereixen la possibilitat de gaudir i experimentar amb teràpies, cursos i activitats en ple Pirineu Aragonès.

Aporta solucions per a casos de fibromiàlgia i dolor o fatiga crònica, lesions rebels, hàbits corporals i gestió emocional.

La seva filosofia es basa en generar salut i benestar, compartint amb els seus clients un camí cap a l’equilibri i l’harmonia, creant un espai de trobada entre natures.
 

WEB CABALLO DE VIENTO

 

Top